लोकसेवा आयोगले ठुलो संख्यामा विज्ञापन खुलायो


  • thebuddhaexpress

लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयले बुधबार ठुलो संख्यामा नायब सुब्बा पदको लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ । आयोगले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायब सुब्बा वा सो सरहका पदहरुमा खुल्ला र समावेशीतर्फ विज्ञापन खुलाएको हो ।

योग्यता पुगेका नागरिकहरुले दरखास्त प्रणालीमार्फत आवेदन दिन आयोगले आह्वान गरेको छ । आवेदकले लोकसेवा आयोगको व्यबसाइट psconline.psc.gov.np मार्फत आवेदन दिन सकिन्छ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०७८ माघ १८ गते सम्म र दोब्बर दस्तुर तिरेर २०७८ माघ २५ गते सम्म पाइन्छ।

पाठ्यक्रम आयोगको वेवसाइट www.psc.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ।

                               

प्रतिक्रिया